دربارۀ علیرضا ذوقی

دربارۀ علیرضا ذوقی مدرّس فایل آموزشی

طی سال‌های اخیر تیم آموزشی ما با تولید بسته‌های آموزشی و برگزاری سمینار، کلاس و کارگاه جهت بهبود فردی و به حرکت درآوردنِ هموطنانمون و برای توانمندتر کردنِ مدیرهای اجراییِ کشور و  رشدِ کسب و کارهای نوپا و قدیمی، سعی کرده در حدّ بضاعت قدمی مثبت و سازنده برداره.

تمام دوره های آموزشیِ حضوری و غیر حضوری ما تحت عنوان دورۀ جامع: “ستارگان رهبری و فروش” توسط علیرضا ذوقی تدوین و ارائه میشه که محتوای این دورۀ آموزشی با انگیزۀ پرورش و توانمندتر کردنِ مدیران، رهبران، کارآفرینان، سرمایه گذاران، فروشندگان و بازاریابهای شرکتها و سازمانهای مختلف ایرانی تدوین شده.

خدا رو شاکریم که از زمان شروع فعالیت‌ِ آموزشیمون تا امروز تونستیم بیش از ۲۰/۰۰۰ نفر ساعت تدریس داشته باشیم و در این مدّت شاهد رشد و شکوفاییِ ۱۰۰ها دانش پژوه در عرصه‌های مختلف کار و زندگی بودیم.


درباره کتاب و محصول فتح ۸ قلّه در ارتباطاتِ مردانه

به کمک کتاب «فتح ۸ قلّه در ارتباطاتِ مردانه» می‌توانید با ۸ فرصت و ۸ تهدید مهم موجود در شخصیت خود و دیگران آشنا شوید. این شناخت شما را قادر خواهد ساخت تا با دیگران ارتباط موثّرتر و موفق‌تری برقرار نموده و از اشتباهاتِ زیانبارِ تکراری خود پیشگیری کنید.
این آرزوی همه ماست که بتوانیم خودمان و دیگران را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم تا بتوانیم در کار و زندگی بیشتر پیشرفت کنیم و در ارتباطات شغلی و عاطفی نه تنها آسیب پذیر نباشیم که توانمند ظاهر شویم و کنترل اوضاع را در دست بگیریم.

 


رزومۀ آموزشی علیرضا ذوقی:

 • اولین نویسندهٔ ایرانی در حوزهٔ شخصیت‌شناسی آرکتایپی و نویسندهٔ کتاب «فتح ۸ قُله در ارتباطات مردانه»
 • طرّاح و مدرّس دورۀ جامع: «ستارگان رهبری و فروش»
 • مدرّس و سخنران ۱۰ ها سمینار، کارگاه و دورۀ آموزشی در ایران
 • مدرّس موسّسه‌های فرهنگی_آموزشیِ مسیر آگاهی، ایرانیان موفق، صدف خوشبختی و…
 • مدرّس و مشاور بیش از ۱۰ شرکت بازرگانی ایرانی
 • مشاور و مربّیِ تعدادی از کارآفرینانِ جوان و مدیرانِ اجراییِ کشور
 • نویسندۀ ۱۰ ها مقاله در زمینۀ کسب و کار، ارتباطات بین فردی و سازمانی و رشد فردی و سازمانی
 • مدرّس و مسئول سایت آموزشی AlirezaZoghi.com
 • تدوین کننده و مدرّسِ بیش از ۱۰ عنوان دوره، محصول و کارگاه آموزشی

مدرّس دوره‌های:

 • کارخانۀ نگرش، رُنسانس با شناخت ۱۵ فرکانس
 •  ۸ سبک زندگی
 • مدیریّت اهمالکاری
 • ۱درجه تغییر ۱۸۰درجه تحوّل
 • هوش مالی
 • نکات طلایی فروش
 • شخصیّت شناسی آرکتایپی(تیپ‌های مردانه)
 • شخصیّت شناسی آرکتایپی(تیپ‌های زنانه)
 • تیپ شناسی به روش MBTI
 • تیپ شناسی به روش DISC
 • مهارت‌های ارتباط با مخاطبین
 • کلید طلایی ارتباطات
 • زبان بدن پیشرفته
 • اصول مذاکره و متقاعدسازی
 • بازاریابی و فروش
 • سخنرانی تخصّصی
 • اصول کار گروهی و …